Logo winterfeest klein

Zangkoor De Toekomst

Het WinterFeest 2018 start met een koor dat nog niet eerder te horen was vanaf het Bakkerij Pot Podium: Zangkoor de Toekomst. Al maanden wordt door de deelnemers gerepeteerd voor dit bijzondere kerstoptreden.

Zanggroep de Toekomst is ontstaan bij de Barendrechtse afdeling van Zorggroep de Toekomst, gehuisvest in de consistorie van de Dorpskerk. Daarnaast zijn er dagbestedingscentra in Rhoon en Ridderkerk. Deze kleinschalige locaties bieden zinvolle, gezellige dagbesteding aan mensen met geheugenproblemen, psychiatrische problemen en/of een lichte fysieke beperking. Leeftijd speelt hierbij geen rol, iedereen is welkom. Met behulp van de dagbesteding is het voor veel mensen mogelijk om langer thuis te blijven wonen. Daarnaast draagt het bezoek aan de dagbesteding van De Toekomst bij aan een actieve en sociale levensstijl. Weer een ander voordeel is dat de mantelzorgers van de mensen die de dagbesteding bezoeken, op die momenten wat ontlast worden.

Op liefdevolle manier wordt bij de Toekomst gekeken naar wat op de wensenlijstjes van de deelnemende mensen staat. Er worden spelletjes gespeeld, samen gekookt en gegeten, cakes gebakken en er is ruimte voor uitstapjes. Iedereen heeft een toekomst, en zo lang er een toekomst is kun je plannen maken en kun je denken "Hoe kan ik het zo leuk mogelijk invullen?". Bij de Toekomst wordt niet gekeken naar wat mensen mankeert, maar naar wat mensen wel kunnen. De dagen worden op zo'n manier met elkaar gevuld dat mensen na afloop naar huis gaan met een fijn gevoel, dankzij de invulling die zij met elkaar aan de dag hebben gegeven.
Zangkoor De Toekomst is een initiatief dat de mensen veel plezier geeft en dat plezier gaat met Barendrecht gedeeld worden, om 11:30 uur op het Doormanplein! Zorg dat je erbij bent!

Meer informatie over Zorggroep de Toekomst vindt u op de website: https://www.zorggroepdetoekomst.nl/